Fackcirkel Lindesberg

Vi samlas kring olika böcker och diskuterar deras innehåll. Inriktningen är facklitteratur såsom historia, biografier, klimat, miljö och andra aktuella nutidsfrågor. Deltagarna fattar gemensamt beslut om terminens böcker (utom den första, se nedan). 

Varför är vatten så viktigt för oss? Vilken roll har det spelat i mänsklighetens historia? 
I Vatten: En historia om människor och civilisationer berättar författaren och journalisten Andreas Karlsson om hur vi första gången lyckades kontrollera vatten och gå från ett kringflackande liv som jägare och samlare till att bli bofasta bönder. 
Cirkeldeltagarna ska ha läst boken, utgiven av Historiska Media, inför det första mötet.


Måndagar kl. 10.00 – 12.00: 29/1, 26/2, 25/3, 6/5
Cirkelledare:    Ingalill Senneryd, 0705-20 73 48
Lokal: Biblioteket, Lindesberg
 

För mer information, kontakta Ingalill Senneryd, 0705-20 73 48, ingalill.senneryd@gmail.com eller 
Birgitta Emander, 0702-41 08 74, birgitta@kallernas.se
 Planned occasions
1. v.05 Mån 29/1 10:00 - 12:00 (2t) Biblioteket - Möteslokal
2. v.09 Mån 26/2 10:00 - 12:00 (2t) Biblioteket - Möteslokal
3. v.13 Mån 25/3 10:00 - 12:00 (2t) Biblioteket - Möteslokal
4. v.19 Mån 6/5 10:00 - 12:00 (2t) Biblioteket - Möteslokal

Venues

Biblioteket, Lindesberg

City: Lindesberg

Where: Möteslokal, Biblioteket

When: Mån 10.00-12.00

Start: 2024-01-29 (137 dagar sedan)

Occasions: 4

Instructors: Ingalill Senneryd, Birgitta Emander

Price: 200 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

13 anmälda till 12 platser

Örebro Senioruniversitet
Org.nr: 802438-3062
orebrosu@minaaktiviteter.se

Powered by CogWork