PFAS - superkemikalierna som blev ett av vår tids största miljöproblem

Vi möter allt oftare tidningsartiklar och tevereportage som pratar om förgiftat vatten, miljögifter i vår mat och höga halter av främmande ämnen i våra kroppar, och som alla handlar om PFAS. Var kommer PFAS ifrån? Hur farligt är det? Bör vi vara oroliga?

I det här föredraget reder vi ut begreppen och pratar om vad PFAS, som står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är för något. Var förekommer det och vad används det till? Hur kommer det sig att det finns i våra kroppar och i miljön och vilka hälsoeffekter får det? Vad kan göras för att minska förekomsten av PFAS?

Ulrika Eriksson är forskare inom analytisk kemi vid Människa-Teknik-Miljö (MTM) på Örebro Universitet. Hon har forskat om PFAS i mer än tio år och har utöver det ett starkt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor.


Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 25, max. 100 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika


För mer information, kontakta Lovisa Olsson
0703-63 95 17 eller alovisaolsson@gmail.com


(Show)


Planned occasions
1. v.11 Ons 13/3 14:00 - 16:00 (2t) Frälsningsarmén Örebro - Möteslokal

Venues

Frälsningsarmén Örebro, Kungsgatan 24, Örebro

City: Örebro

Where: Möteslokal, Frälsningsarmén Örebro

When: Ons 14.00-16.00

Start: 2024-03-13 (om 13 dagar)

Instructors: Ulrika Eriksson

Price: 150 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 13/3

30 anmälda till 100 platser