Dödshjälp - etiska och praktiska aspekter

Alla ska vi en dag dö. Men vad är en god död, och en god sista tid? Hur mycket bör man själv kunna bestämma kring hur livet slutar? Bör man till exempel kunna få dödshjälp inom vårdens försorg, alltså en insats av något slag som avsiktligen påskyndar den egna döden? 
Traditionellt ser vi vårdens uppgift som att rädda och förlänga livet, inte att förkorta det. Men vi är också väldigt måna om livskvalitet och självbestämmande.  Dessa olika värden drar åt olika håll och man behöver tänka igenom vad som är viktigast. 
Vad finns det för positioner och argument att hänvisa till? I detta föredrag går Henrik Ahlenius, moralfilosof och utredare för Statens medicinsk-etiska råd, igenom debatten om dödshjälp, och berättar också om praxis i några av de länder där dödshjälp är tillåtet.  


Henrik Ahlenius är fil.dr i praktisk filosofi och har sitt forskningsområde inom moralfilosofi. Han är en anlitad föreläsare runt frågor som rör praktisk etik samt lärare inom praktisk filosofi vid Stockholms senioruniversitet. Nyligen har han skrivit en rapport om dödshjälp för Statens medicinsk-etiska råd.


Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 25, max. 100 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika


För mer information, kontakta Lovisa Olsson, 
0703-63 95 17 eller alovisaolsson@gmail.comPlanned occasions
1. v.07 Ons 14/2 14:00 - 16:00 (2t) Frälsningsarmén Örebro - Möteslokal

Venues

Frälsningsarmén Örebro, Kungsgatan 24, Örebro

City: Örebro

Where: Möteslokal, Frälsningsarmén Örebro

When: Ons 14.00-16.00

Start: 2024-02-14 (15 dagar sedan)

Instructors: Henrik Ahlenius

Price: 150 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

43 anmälda till 100 platser