Tittarcirkel

Före träffarna ser vi en aktuell film på bio, som vi tillsammans bestämt vid föregående samman­komst. Under träffarna delger vi varandra våra intryck och upp­levelser och samtalar om detta. 
Vår cirkelkoordinator väljer första filmen vi skall se och förbereder ett fördjupande material om den. Under de följande träffarna kommer denna förberedelse att fördelas ut bland villiga cirkeldeltagare som sedan leder samtalet tillsammans med vår cirkelkoordinator.


Min. 8, max. 16 deltagare
Torsdagar        19/9, 3/10, 31/10, 21/11, 12/12
Tid        kl. 14:00-16:00
Cirkelkoordinator    Bengt Sjödin, 0703-35 71 40
Kostnad        200 kr + kostnad för biobesök
Lokal        Folkuniversitetet, Drottninggatan 38

För information om tittarcirkeln, kontakta Bengt Sjödin, 0703-35 71 40 eller bengtemil.sjodin@gmail.com
 


(Show)


Planned occasions
1. v.38 Tors 19/9 14:00 - 16:00 (2t) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
2. v.40 Tors 3/10 14:00 - 16:00 (2t) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
3. v.44 Tors 31/10 14:00 - 16:00 (2t) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
4. v.47 Tors 21/11 14:00 - 16:00 (2t) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån
5. v.50 Tors 12/12 14:00 - 16:00 (2t) Folkuniversitetet Örebro - Studielokal 5 vån

Venues

Folkuniversitetet Örebro, Drottninggatan 38, Örebro

City: Örebro

Where: Studielokal 5 Vån, Folkuniversitetet Örebro

When: Tors 14.00-16.00

Start: 2024-09-19 (om 66 dagar)

Occasions: 5

Instructors: Bengt Sjödin

Price: 200 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until thu. 12/12

11 anmälda till 16 platser

Örebro Senioruniversitet
Org.nr: 802438-3062
orebrosu@minaaktiviteter.se

Powered by CogWork