Fackcirkel Lindesberg

Vi samlas kring olika böcker och diskuterar deras innehåll. Inriktningen är facklitteratur såsom historia, biografier, klimat, miljö och andra aktuella nutidsfrågor. Deltagarna fattar gemensamt beslut om terminens böcker (utom den första, se nedan). 


Höstens första bok blir Finlands svenska historia av Martin Hårdstedt, utgiven 2023 av Natur och Kultur. Hur ser Finlands svenska historia ut? Är det politiken, makten, språket eller kulturen som väger tyngst? I dag är oftast språket i fokus när det gäller de svenskspråkigas identitet i Finland, men historiskt sett har till exempel hembygd, klass eller vem man svurit trohet till varit viktigare. Finlands svenska historia är inte bara en del av Finlands historia, utan lika mycket en del av Sveriges historia. Cirkeldeltagarna ska ha läst boken inför det första mötet.


Måndagar kl. 10.00 – 12.00: 9/9, 7/10, 4/11, 2/12
Cirkelledare:    Ingalill Senneryd, 0705-20 73 48
Lokal: Biblioteket, Lindesberg
 

För mer information, kontakta Ingalill Senneryd, 0705-20 73 48, ingalill.senneryd@gmail.com eller 
Birgitta Emander, 0702-41 08 74, birgitta@kallernas.se
 


(Show)


Planned occasions
1. v.37 Mån 9/9 10:00 - 12:00 (2t) Biblioteket - Möteslokal
2. v.41 Mån 7/10 10:00 - 12:00 (2t) Biblioteket - Möteslokal
3. v.45 Mån 4/11 10:00 - 12:00 (2t) Biblioteket - Möteslokal
4. v.49 Mån 2/12 10:00 - 12:00 (2t) Biblioteket - Möteslokal

Venues

Biblioteket, Lindesberg

City: Lindesberg

Where: Möteslokal, Biblioteket

When: Mån 10.00-12.00

Start: 2024-09-09 (om 56 dagar)

Occasions: 4

Instructors: Ingalill Senneryd, Birgitta Emander

Price: 200 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until mon. 2/12

11 anmälda till 12 platser

Örebro Senioruniversitet
Org.nr: 802438-3062
orebrosu@minaaktiviteter.se

Powered by CogWork