Livsstilens betydelse för ett hälsosamt åldrande

Föredraget handlar om betydelsen av livsstils­faktorerna fysisk aktivitet och matvanor för ett hälsosamt åldrande med exempel hämtade från aktuell forskning. Bland annat redovisas forskning om hur mängd och mönster av fysisk aktivitet och stillasittande påverkar vår fysiska hälsa, samt hur mycket fysisk aktivitet som rekommenderas för en god hälsa hos äldre. 
Även matens betydelse för hälsan med fokus på hälsosamma matmönster tas upp utifrån aktuella rekommendationer. Att förändra sina vanor för en hälsosammare livsstil kan vara en utmaning, där många upplever hinder på vägen. Föredraget tar därför även upp erfarenheter från hälsofrämjande insatser med exempel på hur man med enkla medel kan förändra vanor för en hälsosammare livsstil. 


Andreas Nilsson är universitetslektor och forskare på hälsovetenskapliga institutionen vid Örebro Universitet. Inom forskargruppen ”Primärprevention, fysisk aktivitet och matvanor” bedriver han forskning kring hälsofrämjande insatser med syfte att förebygga ohälsa via ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.


Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 25, max. 100 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika


För mer information, kontakta Lovisa Olsson, 
070-363 95 17 eller alovisaolsson@gmail.com


(Show)

Venues

Frälsningsarmén Örebro, Kungsgatan 24, Örebro

City: Örebro

Where: Möteslokal, Frälsningsarmén Örebro

When: Ons 14.00-16.00

Start: 2024-09-18 (om 65 dagar)

Instructors: Andreas Nilsson

Price: 150 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until thu. 19/12

21 anmälda till 100 platser

Örebro Senioruniversitet
Org.nr: 802438-3062
orebrosu@minaaktiviteter.se

Powered by CogWork