Landshövding och civilområdeschef i de perfekta stormarnas tid

Sveriges län har en mycket lång historia, de skapades av Axel Oxenstierna redan 1634 för att att säkerställa att nationella mål uppnås inom olika sektorer som försvar, skatteindrivning och kommunikationer. Länen fungerar som en brygga mellan den nationella regeringen och de lokala kommunerna och ska möjliggöra förvaltning som gynnar både den lokala befolkningen och landet som helhet.


Civilområden bildades så sent som 2023 för att bättre samordna arbetet att säkerställa att samhället kan fortsätta att fungera även under kraftigt störda för­hållanden och ytterst i krig.
Landshövding Lena Rådström Baastad kommer att berätta om båda dessa uppgifter, inte minst om arbetet med att bygga upp civilförsvaret.

Lena Rådström Baastad är landshövding i Örebro län sedan den 1 mars 2023 och har ett förordnande fram till och med den 28 februari 2029. Hon är också chef för ett av Sveriges sex civilområden, Mellersta civilområdet.
Lena Rådström Baastad var tidigare socialdemokratisk politiker och ordförande i kommunstyrelsen Örebro under åren 2006-2016. Under åren 2016-2021 var hon partisekreterare för Socialdemokraterna och hon var även riksdagsledamot 2018-2021. Hon har en filosofie kandidatexamen från Örebro universitet med inriktning arbetsliv/HR.

 


Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Min. 25, max. 100 deltagare
Kostnad: 150 kr inkl. em-fika

För mer information, kontakta kontakta Ulf Jorner, 070-661 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com 


(Show)

Venues

Frälsningsarmén Örebro, Kungsgatan 24, Örebro

City: Örebro

Where: Möteslokal, Frälsningsarmén Örebro

When: Ons 14.00-16.00

Start: 2024-11-20 (om 129 dagar)

Instructors: Lena Rådström Baastad

Price: 150 kr

Organizer: Örebro Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 20/11

19 anmälda till 100 platser

Örebro Senioruniversitet
Org.nr: 802438-3062
orebrosu@minaaktiviteter.se

Powered by CogWork