Referens till arrangör saknas

För dig som söker efter aktiviteter eller artiklar

Du har kommit hit via en gammal eller ogiltig länk. Vänligen sök efter den korrekta länken på arrangörens egna webbplats.

För dig som arrangör som vill använda webbshoppen

Anropet till webbshoppen måste innehålla en referens till dig som arrangör. Exempel på anrop via en enkel länk:

https://minaaktiviteter.se/organisationskod/shop/

Organisationskoden kan ni se när ni loggat in som administratör till organisationen https://minaaktiviteter.se/