Mina Aktiviteter

Select language
Logga in
Start

Bakgrund och historik

Första versionen utvecklad år 2002

Molntjänsten började byggas redan år 2002 då den nystartade dansföreningen Swingkatten behövde ett verktyg för att administrera sitt medlemsregister och sin kursverksamhet. Efter att personer från andra föreningar anmält sig till Swingkattens kurser via den nyutvecklade tjänsten började frågor komma från flera håll om möjligheten att hjälpa andra föreningar att skapa ett liknande system. Tjänsten byggdes därför om för att under namnet SwingWeb kunna hantera många olika organisationer parallellt. Swedish Swing Society gick som första organisation utöver Swingkatten in i verktyget sommaren 2005. Därefter har utvecklingen rullat på i allt snabbare takt.

Oberoende av enskilda organisationer

När allt fler organisationer hanterades inom ramen för molntjänsten blev det ohållbart att en enskild förening stod som leverantör. Tjänsten frigjordes från Swingkatten och Swingkatten är idag endast en av många organisationer som nyttjar tjänsten. Utveckling och drift överförts sköts idag av svenskregistrerade aktiebolaget CogWork AB. Molntjänsten återfinns på flera olika webbplatser med anpassningar för olika verksamheter, exempelvis dans.se för för organisationer med främst dansrelaterad verksamhet och minaaktiviteter.se för övriga som arrangerar aktiviteter och vill automatisera anmälnings- och betalflöden.

© Mina Aktiviteter 2020-01-17 E-post info@minaaktiviteter.se