Steg 2 Disco, Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom

Inbjudan till Steg 2 Disco,  Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom 

Datum/Tid: 

Tillfälle 1: 

Fredag 12/5 kl.10.00-19.30 inklusive tid för lunch 

Lördag 13/5 kl.09.00-18.30 inklusive tid för lunch 

 

Tillfälle 2: 

Fredag 25/8 kl.10.00-19.30 inklusive tid för lunch 

Lördag 26/8 kl.09.00-18.00 inklusive tid för lunch 

 

EXAMINATIONSDATUM 
Examination för Disco 
Examination i Hiphop 
Examination i Pardans 

 

Plats: 

Baders Academy of Dance 
Upplagsvägen 10D    
117 43 Stockholm 

 

Innehåll 

På Steg 2 väljer du inriktning mellan Disco, Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom. 
Väljer du Disco eller Hiphop ingår båda discplinerna, men fokus kommer att ligga på vald inriktning både under utbildning och i samband med examination. 

 
Väljer du inriktning Pardans/ArtisticBallroom ingår dessa danser. Kandidaten ansvarar själv för att införskaffa den litteratur som krävs. Beställ i god tid och var noga med att få den senaste versionen.  
 

 
Guy Howard – Technique of Ballroom Dancing   
Walter Laird – The Laird Technique of Latin Dancing   

 
För samtliga discipliner finns även gemensamma moment såsom Ledarrollen och Ansvaret som danslärare, Anatomi & Fysiologi samt domarutbildning. 

 

Behöriga 

Utbildningen är öppen för kandidater som är godkända I Steg 1 och from det år de fyller 18 år. 

 

Kostnad: 

8.000 kr, inkl 25% moms för utbildning och examination. 

 

Betalning: 

Faktura för utbildningen skickas ut via mail till den adress som uppges i samband med anmälan. Är det någon annan än du själv som skall betala utbildningen, exempelvis din arbetsgivare, så anger du detta på "Ansvarig för Anmälan". 

 

Välkommen! 

City: Stockholm

Where: Baders Academy of Dance

When: Tillfälle 1: 12-13 MAJ Tillfälle 2: 25-26 AUG

Start: 2023-05-12 (400 dagar sedan)

Occasions: 2

Level: Från Nybörjarmedel

Price: 8000 kr

Organizer: Swedish Dance League

Endast 1 platser kvar

Swedish Dance League
Org.nr: 559126-9195
sdo@dans.se, 021-35 22 27

Powered by CogWork