Göteborgspressens historia

Vi bekantar oss med de tidningar som förmedlat nyheter och åsikter i Göteborg från mitten av 1700−talet och fram till vår tid. Vi ser efter vad det stod i Göteborgs allra första tidning och studerar GHT:s dramatiska och framgångsrika 1800−talshistoria. Vi studerar och diskuterar Harry Hjörnes framgångsrecept för GP, demokratiska och odemokratiska tidningar under andra världskriget, annonsbojkotten mot GHT vid samma tid samt orsakerna till tidningsdöden och försöken att hejda dess framfart.

Studiematerial: Sverker Jonsson: Många tidningar var det

Ledare:         Tomas Odén

tomas.oden@gmail.com

073 053 32 21

City: Göteborg

Where: Sigbg/Fu, Norra Allégatan 6-7

When: Tis 10.15-12.00

Start: 2022-09-20 (74 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Tomas Odén

Price: 520 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Ingen anmäld till 15 platser