Östafrikas kultur/Politisk historia, med fokus på Tanzania, Kenya och Uganda

Orientering av kultur/politisk historia samt ekonomisk utveckling av de tre nämnda länderna. Cirkeln tar upp tidigare kolonialhistoria fram till frihetskampen och moderna tider. De olika ideologier som tillämpades i de tre länderna och dess påverkan på grannländerna. East Africa Community´s roll i utformning av Organisation for African Unity samt Africa Unity − två organisationer som är centrala i utformning av ekonomisk/politisk politik.

Studiematerial: Zamani: A Survey of East African History, edited by BA Ogot East African, Publishing House Ltd., 1973. Bengt Nilsson: Sveriges Afrikanska Krig, Timbro förlag, 2008.

Ett urval av artiklar från Journal of Modern African Studies.

Ledare:         Mohammed Zahran

za6mo@outlook.com

City: Göteborg

Where: Sigbg/Fu, Norra Allégatan 6-7

When: Ons 13.00-14.30

Start: 2022-09-21 (73 dagar sedan)

Occasions: 7

Instructors: Mohammed Zahran

Price: 630 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Ingen anmäld till 15 platser