Idéhistoriska teman 3

SiG kommer även under hösten 2023 att ge en serie föreläsningar om idéhistoriska ämnen. Föreläsarna behandlar teman som de sysslat med i sin forskning, teman med stor historisk betydelse och i flera fall också med omedelbar relevans för vår egen tid. De är eller har varit verksamma som akademiska lärare i idéhistoria vid universiteten i Göteborg och Stockholm.

SiGs värd:      Ulla Sellgren

Tid:               Tisdagar kl. 09.30−11.15 (inkl. kaffepaus)
Tillfällen:      6
Lokal:           Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift:           1 050 kr

Tisdag 12 september
Stoicism(en)
Stoicismen är en av de stora filosofiska traditionerna från antiken. Antikens stoiker lärde att själen kan få lugn om vi inser att världen djupast sett är förnuftig. Stoicismen finns även idag, fast mest som teknik för psykisk självkontroll utan anspråk på att förstå världen.

Föreläsare: Bo Lindberg

Tisdag 19 september
Dantes värld
Föreläsningen sätter in Dante i både den antika och den kristna traditionen och belyser hur det präglar Den gudomliga komedien. Avslutningsvis diskuteras hans betydelse för eftervärlden.

Föreläsare: Erland Sellberg

Tisdag 26 september
Häxor
Hur kunde häxor ha makten att framkalla stormar, påverka grödor och kommunicera med djur? Föreläsningen utgår från hur 1600-talets tänkare förklarade detta fenomen och belyser en sida av den tidig-moderna världsbilden där föreställningen om häxors makt i naturen fick enorma sociala och politiska konsekvenser.

Föreläsare: Johanna Johannsdottir Damaris

Tisdag 3 oktober
Europatankens historia (föreläsningen utgår)
Föreläsaren berättar om hur olika filosofer sett på Europa och diskuterat Europatanken. Exemplen är hämtade från 1700-talet och framåt med betoning på tiden från första världskriget fram till idag. 

Föreläsare: Mats Andrén

Ersätts med:
Tisdag 3 oktober
Staden i våra språk − varför har det blivit stad, by, town, Ciudad och grad?
Föreläsaren berättar om var orden kommer ifrån, vad en stad är och vad den har varit?
Föreläsare: Ingmar Söhrman

Tisdag 10 oktober
Ateism i det moderna samhället.
En av de stora förändringarna i det moderna Europa från början av 1800-talet och framåt är att gudstron tappade i kraft. Ateismen  – frånvaron av gudstro – växte i betydelse. I sin föreläsning kommer Anton Jansson att berätta om ateismens moderna historia, med såväl internationella bakgrunder som svenska exempel. Hur har ateister tänkt och hur har de argumenterat mot tron på en gud?

Föreläsare: Anton Jansson

Tisdag 17 oktober
Om ingenjörer i allmänhet och chalmerister i synnerhet
Är det så, att blott Sverige svenska ingenjörer har? I denna presentation ges historiska perspektiv på först ingenjörskåren och dess framväxt och sedan på Chalmers utveckling från slöjdskola till högskola.

Föreläsare: Henrik Björck


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.37 Tis 12/9 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
2. v.38 Tis 19/9 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
3. v.39 Tis 26/9 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
4. v.40 Tis 3/10 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
5. v.41 Tis 10/10 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
6. v.42 Tis 17/10 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tis 09.30-11.15

Start: 2023-09-12 (88 dagar sedan)

Occasions: 6

Price: 1050 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration

Plats finns