Göteborgsröster i arkivet

Vi guidas genom en rad digitaliserade arkivsamlingar som kan berätta om människor i Göteborg från slutet av 1800-talet och fram till idag. Utgångspunkt är en webbutställning som Institutet för språk och folkminnen (Isof) har publicerat i samband med att Göteborg firar 400 år.

Under rubriken ”Göteborgsröster i arkivet” finns till exempel en rad jubileumsminnen som samlades in i samverkan med Göteborgs-Tidningen inför stadens 350-årsjubileum och nedtecknade berättelser från arkivets senare dokumentations- och forskningsprojekt. Det handlar om människors egna erfarenheter, tankar och minnen, som beskriver livet i vardag och fest.

Där finns mycket mer än så. ”Göteborgsröster i arkivet” omfattar bland annat exempel ur arkivets musiksamlingar. Annika Nordström berättar om skomakaren Alfred Lidholm och hans skillingtryck från förra sekelskiftet och Syskonen Svensson, som under 1900-talets första decennier växte upp i ett rum och kök i Majorna, där sången var en del av livet.

Annika Nordström, fil.dr i etnologi och f.d. arkivchef vid Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Tid:           Tisdagar kl. 10.00−12.00
Tillfällen:  5
Lokal:       Folkuniversitetet sal 411
Avgift:      980 kr

Tisdag 24 oktober
Att förvalta ett kulturarv ‒ om 100 års dokumentation och forskning
Ända sedan förra sekelskiftet har arkivet och dess föregångare dokumenterat folklig kultur, namn och dialekter i Västsverige. Föreläsningen ger en bakgrund till samlingarna.

Tisdag 31 oktober
Jubileumsminnen och marknader ‒ berättelser från 1900-talets Göteborg
Vad har göteborgarna berättat? Arkivmaterialet säger något om såväl enskilda personers individuella minnen som större, gemensamma sammanhang.

Tisdag 7 november
Vardagsliv under andra världskriget och Radion i mitt liv
Under 2000-talet har arkivet samlat in ett omfattande material, bland annat genom så kallade frågelistor. En rad göteborgare har återkommande svarat på dessa.

Tisdag 14 november
"Det hände sig i Göteborg" - visor från stan
Nyheter spreds en gång som visor i skillingtryck, en trycksak som fick sitt sista och största uppsving från 1880-talet och fram till 1910–1920-talen. De kan berätta om den första elektriska spårvagnen 1902, Storstrejken 1909 eller sömmerskorna på Wettergrens syfabrik.

Tisdag 21 november
Syskonen Svensson, sångerna och livet
Allan, Astrid, Vera, Edit och Inez växte upp i Majorna under 1900-talets första decennier. Annika berättar med utgångspunkt i sin avhandling om deras visor, dikter och levnadsberättelser genom 1900-talet. Om hur sångerna kan berätta om livet – och livet om sångerna.


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.43 Tis 24/10 10:00 - 12:00 (2t) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
2. v.44 Tis 31/10 10:00 - 12:00 (2t) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
3. v.45 Tis 7/11 10:00 - 12:00 (2t) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
4. v.46 Tis 14/11 10:00 - 12:00 (2t) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
5. v.47 Tis 21/11 10:00 - 12:00 (2t) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal

Venues

Folkuniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Studielokal, Folkuniversitetet i Göteborg

When: Tis 10.00-12.00

Start: 2023-10-24 (41 dagar sedan)

Occasions: 5

Price: 980 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration

Plats finns