Besök på Göteborgs Remfabrik

Remfabriken är en gammal textilfabrik och en unik industrihistorisk miljö från början av 1900-talet. Tillverkningen av remmar upphörde 1977, men fabriken bevarades och är idag ett levande arbetslivsmuseum. Ideella krafter håller igång en del av maskinerna och berättar om fabrikens historia, och om de människor som arbetade där.
Efter nedläggningen har en del utrustning för tillverkning av snörmakerier och spetsar flyttats till Remfabriken, och dessa används för tillverkning av spetsar och band som säljs i museibutiken.

Tid:            Onsdag 4 oktober kl. 13.30−14.30
Lokal:        Remfabriken, Åvägen 15, Gårda
Maxantal: 40 personer (2 grupper)
Avgift:       60 kr
SiGs värd: Wanda Klintberg


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.40 Tors 5/10 13:30 - 14:30 (1t)

City: Göteborg

Where: Remfabriken, Åvägen 15, Gårda

When: Ons 13.30-14.30

Start: 2023-10-04 (68 dagar sedan)

Price: 60 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration

Plats finns