Gunnar D Hansson (poesi, essäer, översättningar)

Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum vill Senioruniversitetet uppmärksamma att Unesco har utnämnt Göteborg till en City of Literature i det internationella nätverket av kreativa städer världen över. Under tre tillfällen får deltagarna möta tre västsvenska författare, som kommer att läsa ur sina böcker och samtala med publiken. Under respektive träff berättar författaren om sitt skrivande och gör uppläsningar under cirka 40 minuter. Därpå följer en frågestund om 15-20 min. 

Samtliga träffar äger rum i Sal 408/409, på Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6.

Onsdag 29 november kl. 14.00−15.00
Gunnar D Hansson, född 1945 på Smögen, debuterade 1979 och fick sitt poetiska genombrott med trilogin Olunn (1989), Lunnebok (1991) och Idegransöarna (1994), som gav honom epitetet ”nationalskald”. Djup kunskap och svalkande humor kännetecknar hans böcker. Den genreöverskridande, elegiska diktsamlingen Tapeshavet (2017) utspelar sig på halvön Härnäset i Bohuslän, och rör sig i gigantiska tidsskalor. GDH har skrivit flera essäsamlingar, samt gjort tolkningar av bland annat fornengelsk lyrik och isländska sagor. Hans senaste bok heter Novaja Zemlja-effekten (2023). GDH, fortsätta med andra medel, senaste dubbelnumret av tidskriften OEI (496 sidor) ägnas helt åt Gunnar D Hanssons författarskap.

Avgift: 150 kr


(Show)
(Show)

Venues

Folkuniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Studielokal, Folkuniversitetet i Göteborg

When: Ons 14.00-15.00

Start: 2023-11-29 (10 dagar sedan)

Price: 150 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until tue. 26/12

Plats finns