Betydelsen av handelsutbyte och internationella relationer för utveckling av ekonomi och demokrati

Cecilia Malmström har lång erfarenhet som EU-minister i den svenska regeringen och som EU-kommissionär. Hon är också knuten till Lindholmen Science Park där hon bidrar med omvärldsbevakning. Med denna utgångspunkt belyser hon i ett helikopterperspektiv vikten av handel och internationella relationer i en tid av oro och turbulens.

Cecilia Malmström är fil.dr. i statskunskap och hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Hon är bosatt i Göteborg och har där sin bas för sin internationella verksamhet. För närvarande tillbringar hon en stor del av sin tid i Washington DC där hon arbetar för Peterson Institute for International Economics. Här leder hon en digital seminarieserie om olika aspekter av handelspolitik, europeisk politik och transatlantiska relationer.
Cecilia Malmström är också medgrundare till International Youth Think Tank vars mål är att främja demokratirörelsen bland 18-24-åringar i Europa. 

Tid:     Tisdag 28 november kl. 14.00−16.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal:    Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift:     250 kr
 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.48 Tis 28/11 14:00 - 16:00 (2t) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tis 14.00-16.00

Start: 2023-11-28 (11 dagar sedan)

Price: 250 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration

Plats finns