Byggnadsvård, ombyggnad och kulturmiljö

Nybyggandet varje år är kring en procent av byggnadsbeståndet, men står för 20 % av byggandets utsläpp, nästan lika mycket som uppvärmningen av alla hus. Ombyggnad är det normala, nybyggnad undantaget. Ombyggnad är också det mest resurshushållande. Ändå får nybyggandet mycket mer uppmärksamhet. Mycket talar för att det håller på att förändras just nu. ”Framtiden är redan byggd” och ”Det mest resurshushållande huset är det som aldrig byggs” är formuleringar som hörs. Både kulturvärden, resurshushållning och social hållbarhet talar för att skifta fokus mot ombyggnad.

I den här föreläsningsserien tar Claes Caldenby och Erik Linn upp hur byggnadsvårdsintresset gått i vågor med toppar i början på 1900-talet, på 1970-talet och kanske återigen idag. Vi diskuterar också skiftet på 1970-talet från monumentbevarande till skydd av hela miljöer. Vi gör några studiebesök till intressanta exempel i Göteborg och vi har en gästföreläsare, Eva Löfgren, från institutionen för kulturvård.

Tid:               Torsdagar kl. 10.00-12.30
Tillfällen:      6
Lokal:           Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, där inget annat anges.
Avgift:           1 060 kr (inkl. kaffe och fralla)

Torsdag 14 september kl. 10.00–12.30 (Eva Löfgren)
Kort kursintroduktion.
Kulturvårdens förhållande till samhällsbyggandet
har en historia som sträcker sig genom hela 1900-talet. Intresset var starkt i det tidiga 1900-talet och återkom på 1970-talet med förnyad kraft, som en reaktion mot 1960-talets rivningar. 1978 institutionaliserades det i ämnet Kulturvård vid Göteborgs universitet. Eva Löfgren är lektor vid institutionen för kulturvård och berättar här ämnets historia genom 1900-talet och diskuterar vilka utmaningar det står inför idag.

Torsdag 21 september kl. 10.00–12.30 (Claes Caldenby)
Från Kungsträdgården till Skanstorget: Ett halvsekel kulturvård. Claes berättar om sin egen resa från en utbildning i slutet av 1960-talet präglad av kritik mot miljonprogrammet och ”rivningsraseriet”, över rollen som redaktör för tidskriften Arkitektur från 1977 i en tid präglad av byggkris och historieintresse till dagens uppgift för ideella organisationer som Centrum för byggnadskultur att bevaka att politiker följer lagens formuleringar om hållbarhet och kvalitet. Almstriden i Kungsträdgården 1971 och Skanstorgsgruppens arbete från 2018 står för samma kamp i olika tider.

Torsdag 28 september kl. 10 och 11 (Claes Caldenby, Sven Hultins gata 6)
Arkitekturskolan på Chalmers invigdes 1969 och var då en kvadratisk byggnad med en öppen gård i mitten. Gården täcktes över med ett glastak på 1980-talet. På 2010-talet gjordes en genomgripande ombyggnad, ritad av Ulla Antonsson på White arkitekter. Kontorsvåningarna fick en helt annan rumssammansättning och mera robust karaktär medan inomhusgården fick sin ursprungliga kopparfasad framtagen. Besöket ger dels en introduktion till hur ett stort arkitektkontor arbetar med kulturvårdsuppgifter idag, dels en rundvandring i huset.

Torsdag 12 oktober kl. 10 och 11 (Erik Linn, Valhallagatan 1, vid Scandinaviums ljusskylt)
Scandinavium och Valhallabadet. Erik guidar oss gruppvis i ett aktuellt rivningsärende som har diskuterats och ifrågasatts en längre tid. Idrottsanläggningen vid Skånegatan har rötter i ett projekt från 1940-talet som fick bronsmedalj i arkitektur på OS 1948 och byggdes under 1950- och 1960-talen. Tanken är nu att bygga en ny arena på Valhallabadets plats och ett nytt bad på andra sidan gatan. Båda husen har höga kulturhistoriska värden, Scandinavium i sin för Sverige ovanliga linkonstruktion i taket och badet för sin stora ljusa hall med Nils Wedels mosaik.

Torsdag 19 oktober kl. 10.00–12.30 (Erik Linn)
Anpassning och vidareutveckling, lokalt och långt bort. Från Göteborgs eget förnyade stadsbibliotek, till en mer publik fiskekyrka och ett konstmuseum som byggs till, till New York Citys Penn Station som revs men (nästan) kunde återuppstå, och den intilliggande Madison Square Garden som har vissa släktdrag med Scandinavium. Och en hel del annat där emellan. Erik presenterar både mer och mindre kända exempel på byggnader som anpassats till nya tider och ändrade förutsättningar. Byggnader som bär sina städers historia, och som bör kunna erbjuda hållbara lösningar så länge de får stå kvar.

Torsdag 26 oktober kl. 10.00–12.30 (Claes Calden och Erik Linn)
Summering och avslutande diskussion.

 Planned occasions
1. v.37 Tors 14/9 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
2. v.38 Tors 21/9 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
3. v.39 Tors 28/9 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
4. v.41 Tors 12/10 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
5. v.42 Tors 19/10 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
6. v.43 Tors 26/10 10:00 - 12:30 (2t, 30m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tors 10.00-12.30

Start: 2023-09-14 (275 dagar sedan)

Occasions: 6

Price: 1060 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

63 anmälda till 100 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork