Italienska – A1 del 3-A2

Vi utvecklar våra färdigheter i att hantera enkel kommunikation samt lär oss nya grammatiska konstruktioner. Kontakta gärna cirkelledaren för information.

Studiematerial
Allora 1 samt ledarens eget material

Cirkelledare
Ingela Di Pace
0735-282496
dipaceingela@hotmail.com

Venues

Senioruniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 7, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Rum 1

When: Mån 13.00-14.30

Start: 2024-02-05 (68 dagar sedan)

Occasions: 10

Level: Från Nivå A1 till Nivå A2

Instructors: Ingela Di Pace

Price: 1070 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Ingen anmäld till 12 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork