Shared Reading ─ social läsning

Shared Reading fungerar som en läsecirkel. Läsledaren och deltagarna vistas tillsammans i en text. Det finns ett litterärt men främst ett socialt perspektiv närvarande. Litteraturen är inte ett självändamål. Den lånar ut sig och omvandlas till en demokratisk yta att mötas på. Ytterst handlar det om: Vad är det att vara människa?

Studiematerial:
Deltagarna får utskrivna litterära texter vid det aktuella tillfället. Ingen förberedelse krävs. Till varje tillfälle förbereder cirkelledaren en novell och en dikt.

Träffar: 9 ggr varannan vecka
Cirkelledare:
Eva Selin
0705-094176
evalinnea@telia.com


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.04 Fre 26/1 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2
2. v.06 Fre 9/2 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2
3. v.08 Fre 23/2 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2
4. v.10 Fre 8/3 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2
5. v.12 Fre 22/3 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2
6. v.14 Fre 5/4 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2
7. v.16 Fre 19/4 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2
8. v.18 Fre 3/5 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2
9. v.20 Fre 17/5 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 2

Venues

Senioruniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 7, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Rum 2

When: Fre 13.00-14.30

Start: 2024-01-26 (78 dagar sedan)

Occasions: 9

Instructors: Eva Selin

Price: 970 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until thu. 30/5

12 anmälda till 12 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork