Romantiken

Finns romantikens blå blomma i musiken? Vi upptäcker den romantiska symfonin med Brahms, Schubert med mera och söker förklaring till den romantiska estetiken. Kvinnliga kompositörer och kammarmusik ger oss en helhetsbild .

Studiematerial
Egna böcker, skivor och filmer

Cirkelledare
Fernando Lorca
0733-995107
fernando2011@live.se

Venues

Senioruniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 7, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Rum 3

When: Ons 14.45-16.15

Start: 2024-01-24 (80 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Fernando Lorca Pérez

Price: 1250 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Ingen anmäld till 15 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork