Den första svenska arbetarskildringen

Föreläsningen handlar om den svenska arbetarskildringens pionjärer, representerade av autodidakterna Maria Sandel (debut 1908) och Karl Östman (1909). De var i hög grad ”arbetets diktare” (till skillnad från ”guldåldersförfattarna” på 30-talet, som ofta skrev självbiografier). Hos pionjärerna möter arbetets kvinnor och män i sågverk och chokladfabriker, med arbetsolyckor och sexuella trakasserier, men också klassolidaritet och kampvilja i den unga arbetarrörelsen. Även arbetarhemmen i barnrika hyreskaserner och trånga nödbostäder skildras, med strävsamt hemarbete och stark familjekänsla, men också hustrumisshandel, ogifta mödrar, aborter, svält, sjukdom, alkoholism och brottslighet. Från dessa skildringar utgår den arbetarlitterära tradition som långt senare skulle ge Sverige litterärt världsrykte.

Beata Agrell, professor emerita i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, och forskar numera främst på den första generationens svenska arbetarskildring. Bland annat på hur författarna söker nå sina läsare genom att, utifrån sin särskilda bildningsbakgrund, kombinera estetik och didaktik och därmed både underhålla och uppbygga. Se t.ex. Maria Sandel och folkbildningen (2019), https://mariasandel.files.wordpress.com/2019/12/agrell-b-2019_maria-sandel-folkbildningen-krympt-1.pdf.

Tid:              Tisdag den 30 januari kl. 14.00-16.00(inkl. kaffepaus)
Lokal:          Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift:          260 kr


(Show)
(Show)

Venues

Folkuniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Studielokal, Folkuniversitetet i Göteborg

When: Tis 14.00-16.00

Start: 2024-01-30 (82 dagar sedan)

Price: 260 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until thu. 30/5

9 anmälda till 200 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork