Syster Emma, fröken Lönnerblad och andra tidiga sjuksköterskor

I boken Systrar − de första utbildade sjuksköterskorna i Sverige (Carlssons 2021) figurerar många som hade sin huvudsakliga verksamhet i Göteborg. De hade skiftande bakgrund, enkel eller privilegierad, och fick sin utbildning genom olika skolor. I sjukvården hade de placeringar inom tuberkulosvård, kirurgi, medicin, fattigvård. De flesta fick ledande roller och stor betydelse. 

 Bokens författare Gudrun Nyberg berättar till bilder om några av dessa gärningar och livsöden.

 Gudrun Nyberg är pensionerad läkare och författare till en rad populärhistoriska böcker baserade på arkivstudier, de flesta med medicinhistorisk inriktning.

 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.06 Tors 8/2 10:00 - 12:00 (2t) Folkuniversitetet i Göteborg - Sal 408

Venues

Folkuniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Sal 408, Folkuniversitetet i Göteborg

When: Tors 10.00-12.00

Start: 2024-02-08 (73 dagar sedan)

Price: 300 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until thu. 30/5

14 anmälda till 200 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork