Konsten att åldras

Mitt i livet träder vi in i ett gränsland. Vi börjar märka att vi åldras. Ofta talar vi om åldrandet som någonting negativt och svårt. Tiden som återstår börjar bli begränsad och vår vardag förändras. Vi kanske inte ska vara så rädda för den förändringen? Vi kanske kan hitta en öppenhet att möta det okända och kanske till och med bli nyfikna på den här fasen av livet – ”den tredje åldern”.

Med den tredje åldern förändras perspektiven, det blir inte längre så intressant att betrakta hur många år man levt utan en väsentligare fråga blir hur många år som är kvar att leva. Hur vill jag använda tiden som jag har kvar att leva? Vad vill jag använda mitt liv till? Vad ska jag göra som pensionär? Vilka krav är det rimligt att ställa på mig själv? Ska jag fortsätta anstränga mig, fortsätta att prestera eller redan nu börja att dra mig undan? Kommer jag att fortsätta att vara frisk?

Föreläsningen har ett psykologiskt och existentiellt perspektiv, där livsfrågorna får en framträdande plats.

Nanne Hessel är med. kand., diplomerad psykosyntesterapeut, imagoterapeut, lärare och handledare i psykosyntes och var rektor vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg 2000–2008. Hon har haft en egen terapimottagning i över trettio år. Hon har en ECP (European Certification for Psychotherapy). Nanne är en flitigt anlitad föreläsare i temat"konsten att bli äldre", som nu blivit bok.

Tid:        Torsdag 7 mars kl. 10.00−12.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal:    Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6

Avgift:    320 kr


(Show)
(Show)

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tors 10.00-12.00

Start: 2024-03-07 (45 dagar sedan)

Price: 320 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until thu. 30/5

17 anmälda till 200 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork