Kultur, Kognition och Hälsa

Det har länge stått klart att musik, konst och dans samt utövande av dessa konstformer har stor betydelse för utveckling av socialt samspel, kreativitet och motivation samt kognition och inlärning, något som gäller såväl unga som gamla. Med förbättrade vetenskapliga metoder lär vi oss allt mer om samspelet mellan kulturaktiviteter och hjärnans plasticitet (formbarhet), vilket är av betydelse för hälsa, välbefinnande och livslångt lärande.

De som oftast gynnas mest av satsningar på integrerad undervisning innefattande kulturella aktiviteter är barn från utanförskapsområden

Genom den avancerade hjärnforskningen kan man i dag kan se att kulturen har starka effekter på "hjärnans arkitektur" och att tidiga insatser är av största betydelse. Aktiviteterna har inte endast kognitiva effekter utan resulterar i ett mer hälsosamt skolklimat och ökad social kompetens. När det gäller terapeutiska möjligheter finns goda exempel från ex dansens betydelse för unga med mental ohälsa till förbättringar för de som drabbats av Parkinsons. Musik och bildkonst kan framgångsrikt användas inom demensvården, och man brukar tala om ”Use it or lose it”, dvs betydelsen av hjärnstimulans för vårt välbefinnande.

http://www.kulturellahjarnan.se/

Gunnar Bjursell, professor emeritus och chef för Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa vid Karolinska institutet, ger en föreläsning om det framväxande forskningsområdet där modern neurovetenskap möter humaniora, pedagogik, samt klassiska kulturella aktiviteter. Han introducerade även tidigt begreppet ”Brain and Learning” i Sverige med bl.a. föreläsningar i Riksdagen och på Vetenskapsrådet.

Tid:               Torsdag 22 februari kl. 14.00−16.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal:           Adventkyrkan i Göteborg, Norra Allégatan 6
Kostnad:      260 kr

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tors 14.00-16.00

Start: 2024-02-22 (150 dagar sedan)

Price: 260 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

23 anmälda till 200 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork