En död med värdighet

Föreläsningen kommer att ge en översikt över läkaretikens framväxt med särskilt fokus på etiska frågor i livets slutskede. Olika länders lagstiftning kring dödshjälp kommer att beskrivas och de viktigaste argumenten för och emot sådan lagstiftning presenteras. Föreläsningen mynnar ut i tänkbara scenarier för den vidare utvecklingen inom detta område. 

Rolf Ahlzén är läkare med erfarenhet från allmänmedicin och psykiatri. Han har under lång tid intresserat sig för medicinens humanistiska sida, och varit verksam med undervisning och debatt kring etiska frågor i sjukvården. Han är en av landets mest erfarna föreläsare kring sjukvårdens etiska dilemman.

Tid:        Tisdag 23 april kl. 14.00−16.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal:    Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift:   300 kr


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.17 Tis 23/4 14:00 - 16:00 (2t) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tis 14.00-16.00

Start: 2024-04-23 (i morgon)

Price: 300 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until thu. 30/5

13 anmälda till 200 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork