Medicinhistoriska muséet

Vi får en guidad tur genom museet och utställningen Eld och blod, som skildrar Göteborg medicinhistoria under 400 år. Från de första hospitalen och Sahlgrens testamente, genom omvälvande medicinska framgångar till efterkrigstidens expansiva byggprojekt. Personliga berättelser och livsöden och unika föremål ger inblick i olika tiders människosyn, behandlingsmetoder och livsvillkor.
Utställningen följer några av sjukvårdens yrken och platser genom historien. Den visar de ansträngningar som Göteborg som stad och Sverige som land gjort för att utveckla och förbättra befolkningens hälsa. I utställningen beskrivs inte bara Göteborgs medicinhistoria utan även den internationella medicinens och det svenska samhällets utveckling

Plats:             Medicinhistoriska museet, Östra Hamngatan 11, 411 10 Göteborg
Tid:               Torsdag 22 februari kl. 12.15−13.00
Avgift:           80 kr
Maxantal:      25 deltagare
Värd:            Johan Lindberg


(Show)
(Show)

City: Göteborg

Where: Medicinhistoriska muséet, Östra Hamngatan 11

When: Tors 12.15-13.00

Start: 2024-02-22 (59 dagar sedan)

Price: 80 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until thu. 30/5

27 anmälda till 25 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork