Elfängen - En iscensättning av Ivar Arosenius sista hem

Jonathan Westin berättar om arbetet med boken ELFÄNGEN, en bok om konstnären Ivar Arosenius sista hem i Älvängen, och om en plats som sedan länge är borta. Boken (med den ironiska genrebeteckningen ”en hembygdsbok”) är resultatet av ett nio år långt forskningsprojekt. I text och bild iscensätts här det försvunna hemmet. ELFÄNGEN är en bok som endast med viss möda låter sig beskrivas. Boken (som kombinerar vetenskaplig grundforskning med lekfull, konstnärlig gestaltning) är ett försök att skapa ett nytt slags förhållningssätt till historieskrivning och rekonstruktioner av det förflutnas platser och miljöer. I föredraget får vi följa projektet från de första trevande försöken att förstå platsen, till det minutiösa iscensättandet av hemmets liv.

Jonathan Westin är docent i kulturvård och vice föreståndare för Göteborgs forskningsinfrastruktur i digital humaniora. Han forskar om immersiva medier på museum, digitiseringsprocesser och hur svårtillgängliga och hotade kulturmiljöer kan tillgängliggöras digitalt, både för forskare och allmänhet.

Tid:     Tisdag 5 mars kl. 14.00−16.00 (inkl. kaffepaus
Lokal: Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift: 260 kr


(Show)
(Show)

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tis 14.00-16.00

Start: 2024-03-05 (47 dagar sedan)

Price: 260 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Direct registration until thu. 30/5

17 anmälda till 200 platser

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork