Filosofi och livshållningsfrågor, fördjupning

Fördjupningscirkel som vänder sig till dig som har ett brett intresse för alla slags filosofiska problem och är road av att läsa snåriga filosofiska texter. Hur resonerar olika filosofer och hur tänker vi själva om levnadskonst, valfrihet, människans ansvar, förståelse och om tro och övertygelse? Hur förhåller sig språk, tanke och handling till varandra?

Studiematerial
Vid cirkelstart väljer vi tillsammans vilka texter vi vill utgå från ur Konrad Marc-Wogaus "Filosofi genom tiderna". Dessutom artiklar som ledaren förser gruppen med.

Cirkelledare
Inger Jonsson
0760-35 05 44
muj.jonsson@hotmail.comPlanned occasions
1. v.37 Mån 9/9 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3
2. v.38 Mån 16/9 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3
3. v.39 Mån 23/9 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3
4. v.40 Mån 30/9 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3
5. v.41 Mån 7/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3
6. v.42 Mån 14/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3
7. v.43 Mån 21/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3
8. v.44 Mån 28/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3
9. v.45 Mån 4/11 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 3

Venues

Senioruniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 7, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Rum 3

When: Mån 13.00-14.30

Start: 2024-09-09 (om 56 dagar)

Occasions: 9

Instructors: Inger Jonsson

Price: 970 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork