Shared Reading - social läsning

Shared Reading fungerar som en läsecirkel. Läsledaren och deltagarna vistas tillsammans i en text. Det finns ett litterärt men främst ett socialt perspektiv närvarande. Litteraturen är inte ett självändamål. Den lånar ut sig och omvandlas till en demokratisk yta att mötas på. Ytterst handlar det om: Vad är det att vara människa?

Studiematerial
Deltagarna får utskrivna litterära texter vid det aktuella tillfället. Ingen förberedelse krävs. Till varje tillfälle förbereder ledaren en novell och en eller flera dikter.

Cirkelledare
Eva Selin
0705-09 41 76
evalinnea@telia.comPlanned occasions
1. v.37 Fre 13/9 11:15 - 12:45 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 1
2. v.39 Fre 27/9 11:15 - 12:45 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 1
3. v.42 Fre 18/10 11:15 - 12:45 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 1
4. v.43 Fre 25/10 11:15 - 12:45 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 1
5. v.45 Fre 8/11 11:15 - 12:45 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 1
6. v.47 Fre 22/11 11:15 - 12:45 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 1
7. v.49 Fre 6/12 11:15 - 12:45 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 1
8. v.51 Fre 20/12 11:15 - 12:45 (1t, 30m) Senioruniversitetet i Göteborg - Rum 1

Venues

Senioruniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 7, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Rum 1

When: Fre 11.15-12.45

Start: 2024-09-13 (om 60 dagar)

Occasions: 8

Instructors: Eva Selin

Price: 875 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork