Skrivarcirkel: Livets resa och samhällsförändringar

Vi, dagens seniorer, kan både blicka tillbaka på våra egna livsresor, vad vi upplevt och reflektera över hur samhällsförändringar påverkat oss. Vilken betydelse fick vår tids levnadsvillkor för oss själva och vår generation? I skrivarcirkeln skriver varje deltagare om egna minnen och erfarenheter med fokusering på generationsgemensamma företeelser under olika faser i livet.

Studiematerial
Kerstin Gunnemark, "Skrivarcirkelns dynamik” I: Etnografiska hållplatser, om metodprocesser och reflexivitet (2011).

Cirkelledare
Kerstin Gunnemark
0739-39 72 14
kerstin.gunnemark@ethnology.gu.se

 Planned occasions
1. v.40 Tors 3/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Folkuniversitetet i Göteborg - Studielokal
2. v.41 Tors 10/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Folkuniversitetet i Göteborg - Studielokal
3. v.42 Tors 17/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Folkuniversitetet i Göteborg - Studielokal
4. v.43 Tors 24/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Folkuniversitetet i Göteborg - Studielokal
5. v.44 Tors 31/10 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Folkuniversitetet i Göteborg - Studielokal
6. v.45 Tors 7/11 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Folkuniversitetet i Göteborg - Studielokal
7. v.46 Tors 14/11 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Folkuniversitetet i Göteborg - Studielokal
8. v.47 Tors 21/11 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Folkuniversitetet i Göteborg - Studielokal

Venues

Folkuniversitetet i Göteborg, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Studielokal, Folkuniversitetet i Göteborg

When: Tors 13.00-14.30

Start: 2024-10-03 (om 80 dagar)

Occasions: 8

Instructors: Kerstin Gunnemark

Price: 875 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork