Torvmarker, Klimat och Återvätning

Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet, berättar om projektet ”Torvmarker, Klimat och Återvätning”, https://www.gu.se/forskning/atervatning.
Jordars innehåll av kol och kväve kan både mildra klimatförändringar eller förvärra. Globalt innehåller marken mer kol än vad som finns i växterna. Men genom växternas fotosyntes tillförs och lagras kol (och kväve) in i jorden, som vid störningar av marken kan avgå till luften som koldioxid och lustgas. Särskilt torvjordar innehåller mycket organiskt material, som lagrats upp under våta förhållanden. I Sverige finns mycket våtmarker där de dikade årligen avger 11 miljoner ton CO2 ekvivalenter vilket kan jämföras med att vägtrafiken avger 18 miljoner ton. Det är möjligt att åtgärda dessa marker så att emissionerna bara blir 1/10 genom att göra dem till våtmarker igen.

Värd: Ulf Andersson

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Mån 13.00-14.00

Start: 2024-11-11 (om 116 dagar)

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork