Saab Car Museum

Vi besöker Saabmuseet i Trollhättan och får en genomgång av Saab:s historia vad gäller bilar. Vi får sedan en guidning genom utställningen. Saab Car Museums samlingar innehåller runt 120 bilar varav ungefär 70 av dem är utställda. Den första av dem är Saab 92001, mer känd som “Ursaaben” från 1947. De flesta bilarna hör till kategorier såsom prototyper, provbilar, tjänstebilar, tävlingsbilar och så vidare. Här finns allt från folkhemmets Saab 92 till prestigebilarna Saab 9-4X och Saab 9-5. Vi avslutar med kaffe och smörgås, samt möjlighet till frågor.

Vi reser i egen regi: Kollektivtrafik, tåg Göteborg-Trollhättan, Buss 21 mot Skoftebyn, stig av vid Innovatum.

Tid:    Tisdag 15 oktober, kl 12-15
Plats:  Åkerssjövägen 18, Byggnad 61, 461 53 Trollhätttan
Max:   30 deltagare (min 15 deltagare)
Avgift: 270 kr

Värd: Ulf Andersson

City: Trollhättan

Where: Saabmuséet

When: Tis 12.00-15.00

Start: 2024-10-15 (om 92 dagar)

Price: 270 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork