Så lät vi den svenska skolan förfalla

Just nu är ett flertal politiskt tillsatta utredningar igång med att förbereda en kursändring för svensk skola. Det handlar bland annat om ett nytt betygs- och bedömningssystem, en förändrad läroplan, en ny lärarutbildning, studiero, läslistor och kulturkanon. För att nämna några. Bakgrunden till utredningarna är det allvarliga läge den svenska skolan befinner sig i med svag tillströmning till läraryrket och sviktande studieresultat (i fråga om bland annat läsförståelse och matematik). I internationella mätningar har alltför många elever i svensk skola stora problem med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Samtidigt går betygen upp. Hur har vi hamnat här? Forskaren och författaren Anna-Karin Wyndhamn lägger lärarroll, kunskapssyn och Skolverket under lupp. Via skolpolitiska skiften och kursändringar i läroplaner och lärarutbildning hittar hon viktiga nycklar till den svenska skolans nedgång.

Anna-Karin Wyndhamn är fil. dr i pedagogiskt arbete och verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet, vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Hon är författare till Genusdoktrinen (2020) och har sedan dess utgivning varit en stark röst i debatten om akademisk frihet. Wyndhamn är därtill opinionsbildare i skolfrågor och sedan flera år gästkrönikör på Göteborgs-Postens ledarsida. Hon är återkommande skribent och kritiker i en rad publikationer. Wyndhamn har bland annat en egen brevspalt på Mediehuset Kvartal som heter ”Mellan dig och mig” och driver den populära podden ”Under all kritik” tillsammans med Ivar Arpi. Just nu är hon expert i den nya läroplansutredningen.

Tid:     Tisdagen 17 september kl. 14.00−16.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal: Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift: 300 kr

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tis 14.00-16.00

Start: 2024-09-17 (om 64 dagar)

Price: 300 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork