Holländska och finländska spår i Göteborg

Ett holländskt Göteborg
Göteborg har alltid varit en internationell stad, vänd mot världen. Staden grundades med hjälp av experter och handelsmän från Nederländerna, som då var en världsmakt. Holländarna hade ett globalt nätverk av handelsstationer och i Göteborg var nederländska ett officiellt språk under ett halvt sekel. När Carl von Linné besökte staden 1746 noterade han att Göteborg, med dess kanaler och broar, liknade "de holländske städer". Spåren finns kvar - välkommen att lära mer om Göteborgs nederländska historia!

Paus

Ett finländskt Göteborg
Under 650 år var Sverige och Finland ett gemensamt rike. Idag kanske vi mest tänker på den arbetskraftsinvandring som ägde rum efter andra världskriget, men Göteborgs kopplingar till Finland går femhundra år tillbaka i tiden. Stadens äldsta bostadshus har koppling till Åbo och på Nya Varvet vimlar det av finska spår, från såväl före som efter "riksklyvningen" 1809. Majorna - det mest göteborgska som finns - har sannolikt finskt ursprung. Och den mäktiga fästningen Sveaborg i öster härleder i sin tur sitt namn från rikets värn i väster: Göteborg.

Pether Ribbefors har arbetat med stadsvandringar och föredrag i Göteborg under 25 år. I samband med Göteborgs 400-årsjubileum skrev han boken "Staten och staden", som var länsstyrelsens gåva till Göteborg. Under 2024 utkommer Pether Ribbefors med boken "100 år på Skyttegatan" som är en exposé över personer, byggnader och händelser i Lorensbergs villastad - ett riksunikt område som ånyo har blivit Göteborgs förnämsta bostadskvarter.

Tid: Tisdag 15 oktober kl. 14.00−16.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal: Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift: 280 kr

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tis 14.00-16.00

Start: 2024-10-15 (om 92 dagar)

Price: 280 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork