Tema: Judisk historia - Plats i staden: Göteborgs judiska artonhundratal

Göteborg är en stad som präglats av judisk närvaro sedan sent 1700-tal. Den judiska befolkningen har spelat en väsentlig roll för stadens utveckling, och var under det långa 1800-talet högst delaktig i stadens ekonomiska, kulturella och politiska liv. Samtidigt har detta länge varit en relativt okänd historia. Under föreläsningen lyfter historikerna Pia Lundqvist och Jens Carlesson Magalhães fram delar av Göteborgs judiska 1800-tal. Föreläsningen grundar sig i antologin Plats i staden. Göteborgs judiska artonhundratal (2023), i vilken berättelser om judisk invandring och integration i staden lyfts fram. Övriga medverkande författare är Karin Brygger, Jan Christensen, Kenneth Hermele, Daniel Leviathan och Aviva Scheiman.

Pia Lundqvist är docent i historia vid Göteborgs universitet. Hon är redaktör för boken Plats i staden. Göteborgs judiska artonhundratal (2023).

Jens Carlesson Magalhães är doktorand i historia vid Göteborgs universitet. Hans forskning fokuserar på olika aspekter av judisk emancipation i Sverige under 1800-talet.

Tid:      Torsdag 24 oktober kl. 10.00−12.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal:  Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift:  200 kr

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tors 10.00-12.00

Start: 2024-10-24 (om 101 dagar)

Price: 200 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork