Den svenska emigrationen till Amerika

Vykort från Svenska emigranter till Amerika är den röda tråden i förmiddagens två föredrag. Emigranterna skickade ofta vykort hem till Sverige och berättade om resan över Atlanten och om livet i det nya landet.

Fakta om emigrationen, historiska berättelser och enskilda emigrantöden – allt vävs ihop till en intressant förmiddag och vem kan berätta historien bättre än de som själva utvandrade?

I emigranternas fotspår
Här skildras emigranternas resa från Göteborg via Hull och Liverpool till New York. Det blir mycket historia, livsöden och reseskildringar.

Paus

Har vi det inte bra i Norra Amerikat?”
Här ges exempel på hur emigranterna själva ville framställa livet i Amerika och påverka andra att emigrera.

Bengt Herrman är vykortssamlare och medlem av Sveriges Filatelistförening i Göteborg. Han har en stor samling emigrantvykort från svenskar som utvandrat till Amerika. Vid ett flertal tillfällen har han besökt både Hull och Liverpool i England för att på plats studera emigranthistoria och gjort flera längre resor i emigranternas fotspår över hela den Amerikanska kontinenten.

Tid:    Tisdag 3 december kl. 10.00−12.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal: Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift: 200 kr

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tis 10.00-12.00

Start: 2024-12-03 (om 142 dagar)

Price: 200 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork