Musik och människor. Vad gör människor med musik och varför?

Föreläsningen tar avstamp i frågan vad musik är och fortsätter med frågor som vad gör vi med musik och varför är musik viktigt? Frågor som kan komma upp är: Varför finns det olika sorters musik? Finns det olika sätt att lyssna på musik? Hur tänker, talar och skriver vi om musik? Vad betyder det att vara musikalisk? Varför har människor olika musiksmak? Vad anses vara ”bra” och ”dålig” musik och varför? Finns det samband mellan musik och hälsa? Och vilka samband finns mellan musik och politik och musik och livsåskådning?

Lars Lilliestam är professor emeritus i musikvetenskap och har arbetat med forskning och undervisning i musikvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 1975. Han har skrivit tiotalet böcker om musik, bland annat Musikliv: vad människor gör med musik – och musik med människor (2006/2009), Musiken och jag (tillsammans med Thomas Bossius) (2011), Rock på svenska (2013), Lyssna på musik (2020) och senast Musik och människor. Vad vi gör med musik och varför (2023). En stor del av hans forskning bygger på intervjuer med människor om vad de gör med musik.

Tid:    Torsdag 5 december kl. 14.00−16.00 (inkl. kaffepaus)
Lokal: Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift: 260 kr

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tors 14.00-16.00

Start: 2024-12-05 (om 144 dagar)

Price: 260 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork