Idéhistoriska föreläsningar 4

SiG kommer även under hösten 2024 att ge en serie föreläsningar om idéhistoriska ämnen. Föreläsarna behandlar teman som de sysslat med i sin forskning, teman med stor historisk betydelse och i flera fall också med omedelbar relevans för vår tid. De är eller har varit verksamma som akademiska lärare i idéhistoria vid universiteten i Göteborg och Stockholm

Tid:               Tisdagar kl. 09.30−11.15 (inkl. kaffepaus)
Tillfällen:      6
Lokal:           Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6
Avgift:           1 030 kr

Tisdag 17 september
Bo Lindberg
Fäderneslandet
Ett emotionellt, territoriellt och politiskt begrepp.

Tisdag 24 september
Erland Sellberg

Reformationen
Om Martin Luthers reform av den kristna religionen, om splittringen av reformationsrörelsen i olika riktningar samt om Roms försök till egen reformation.

Tisdag 1 oktober
Johanna Damaris

Häxprocesserna
Häxprocesserna under tidigmodern tid var som idag beroende av att kunna leda i bevis. En praxis i många länder var att undersöka den misstänkta häxans kropp. I föreläsningen skall vi se närmare på hur och var kroppen var relevant i detta sammanhang. Vad var en kropp i dåtidens ögon och hur var den sammanflätad med idéer om människa, natur, gud och djävul.

Tisdag 8 oktober
Christine Quarfood
Prinsessan och filosofen
Om korrespondens mellan René Descartes, 1600-talets stjärnfilosof, och Elisabeth av Böhmen.

Tisdag 15 oktober
Ingmar Söhrman
Språk över gränserna
När, hur och varför har vissa språk fått en internationell användning under Europas historia?

Tisdag 22 oktober
Anton Jansson
Humaniora i efterkrigstidens offentlighet.
Vad har det blivit av humaniora i den svenska välfärdsstaten?

 Planned occasions
1. v.38 Tis 17/9 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
2. v.39 Tis 24/9 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
3. v.40 Tis 1/10 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
4. v.41 Tis 8/10 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
5. v.42 Tis 15/10 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal
6. v.43 Tis 22/10 09:30 - 11:15 (1t, 45m) Göteborgs Adventkyrka - Möteslokal

Venues

Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, 41301 Göteborg

City: Göteborg

Where: Möteslokal, Göteborgs Adventkyrka

When: Tis 09.30-11.15

Start: 2024-09-17 (om 64 dagar)

Occasions: 6

Price: 1030 kr

Organizer: Senioruniversitetet i Göteborg

Membership: Required

Registration opens tue. 13/8 10:00

Senioruniversitetet i Göteborg
Org.nr: 857205-5468
medlemsfragor@sigbg.se, 031-10 09 55

Powered by CogWork