Studenternas stipendiestiftelse VT23

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse som stiftats av studentkårerna vid Mittuniversitetet och vars syfte är att främja utbildning och forskning inom regionen. Behörig sökande är den student som är medlem i Studentkåren i Östersund eller Studentkåren i Sundsvall. För mer info, se https://www.studentostersund.se/samverkan/mfs/

When: Sista ansökan lördag 1 april

Start: 2023-04-01 (247 dagar sedan)

Organizer: Studentkåren i Östersund

Membership: Required