Årets studentfavorit 2024

Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma den regionala arbetsgivare som varit viktigast för dig under studietiden. Det kan vara den arbetsgivare som du har haft en mycket givande praktik hos, eller den arbetsgivare som du skrivit ditt exjobb hos. Utmärkelsen ämnar också lyfta de arbetsgivare som värnar om och tillvaratar framtidens kompetens.

Alla studenter* kan nominera arbetsgivare och priset är öppet för arbetsgivare i alla branscher. En student kan nominera flera arbetsgivare förutsatt att de nominerade arbetsgivarna är verksamma i Östersund eller dess närområde**. Om du vill nominera fler än en arbetsgivare, skicka då separata nomineringar.

Priset kommer att delas ut på Guldgalan i november 2024.

* Som student räknas i det här fallet den som läser kurs eller program registrerat i Ladok, eller tagit examen vid Mittuniversitetet VT24

** Med närområde avses i detta sammanhang Jämtlands Län 

Bedömningskriterier:

Förebild i arbete med studenter

Arbetsgivaren vågar satsa på studenter och tar till vara på deras idéer och kompetens. Arbetsgivaren ser vikten att vi har stor och användbar kompetens genom Mittuniversitetet och dess studenter i Sundsvall. Arbetsgivaren engagerar sig i examensarbeten, praktikplatser och satsar på att anställa studenter och nyexaminerade studenter.

Nytänkande

Arbetsgivaren arbetar innovativt, ser vikten av att anpassa sig till nutida och framtida krav från omvärlden och medarbetare. Det är en naturlig del av verksamheten att hela tiden vilja utveckla sig som organisation och som arbetsgivare.

Hållbara

Arbetsgivaren tar sitt ansvar för en hållbar framtid och en trygghet för sin organisation och omgivning. Arbetsgivaren arbetar för goda relationer och arbetsmiljö, samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Gott ledarskap

Arbetsgivaren prioriterar ett inkluderande ledarskap där man värdesätter samtliga medarbetares kompetens, där alla får plats att vara sig själva och får hjälp att utvecklas. Arbetsgivaren bedriver ett äkta och engagerat ledarskap, där man lever som man lär.


(Show)
(Show)

City: Östersund

When: Sista ansökan sön 9 juni

Start: 2024-04-09 (48 dagar sedan)

Organizer: Studentkåren i Östersund

Direct registration until sat. 8/6

Studentkåren i Östersund
Org.nr: 892001-3805
karen@sko.miun.se, 070-686 97 67

Powered by CogWork