Musikens betydelse för hälsan

Under ledning av musikälskaren Sven-Olof Krafft och musikhistorikern och musikjournalisten Vassilis Bolonassos, programledare vid Sveriges Musikradio, lyssnar vi till klassisk, främst tidig, musik, och presenterar intressanta forskningsresultat av musikens betydelse för vår hälsa. Vi delar erfarenheter av och diskuterar om och hur musiken kan påverka vår hälsa i och under livets olika skeenden. Onsdag 15, 22 april, 6, 27 maj kl 13-15.15. Deltagande i Ubbhultsfestivalen den 30 maj (Biljettavgift tillkommer). Max 18 deltagare.Scheduled occasions
1. v.16 Ons 15/4 13:00 - 15:15 (2t, 15m) Viskastrandsgatan 5 - Träffpunkt Simonsland
2. v.17 Ons 22/4 13:00 - 15:15 (2t, 15m) Viskastrandsgatan 5 - Träffpunkt Simonsland
3. v.19 Ons 6/5 13:00 - 15:15 (2t, 15m) Viskastrandsgatan 5 - Träffpunkt Simonsland
4. v.22 Ons 27/5 13:00 - 15:15 (2t, 15m) Viskastrandsgatan 5 - Träffpunkt Simonsland

City: Borås

Where: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5

When: Ons 13.00-15.15

Start: 2020-04-15 (91 dagar sedan)

Occasions: 5

Instructors: Sven-Olof

Price: 250 kr

Organizer: Senioruniversitetet Borås

Membership: 200 kr (required)