Musikguide till klassiska musikstycken

Vid de fem mötestillfällena kommer vi i tur och ordning att gå igenom fem olika musikepoker. Renässansen (1450-1600), Barocken (1600-1750), Klassicismen (1750-1815), Romantiken (1815-1910), Modernismen (1910-). Vi lyssnar till valda stycken och försöker oss på att identifiera vad som kännetecknar musiken under just den perioden. Deltagarna är välkomna att ge förslag till musiklyssningen.Planned occasions
1. v.40 Ons 6/10 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
2. v.42 Ons 20/10 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
3. v.44 Ons 3/11 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
4. v.46 Ons 17/11 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
5. v.48 Ons 1/12 10:00 - 12:15 (2t, 15m)

City: Borås

Where: Sal, Folkuniversitetet Borås

When: Ons 10.00-12.15

Start: 2021-10-06 (112 dagar sedan)

Occasions: 5

Instructors: Helen Flensburg

Price: 300 kr

Organizer: Senioruniversitetet Borås

Membership: Required