Tysk konversation och litteratur  B1-B2

Vi skall höra, tala, läsa och skriva tyska och med detta utvidga vårt ordförråd och vår förmåga att uttrycka vad vi vill säga. Valda intresse- och samtalsväckande texter på tyska om livet och vår omvärld kommer att användas. Vi tar upp aktuella ämnen och vardagliga situationer – Erlebnis, Erinnerungen, Sehnsucht.Planned occasions
1. v.40 Ons 6/10 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
2. v.41 Ons 13/10 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
3. v.42 Ons 20/10 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
4. v.43 Ons 27/10 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
5. v.44 Ons 3/11 10:00 - 12:15 (2t, 15m)
6. v.45 Ons 10/11 10:00 - 12:15 (2t, 15m)

City: Borås

Where: Sal, Folkuniversitetet Borås

When: Ons 10.00-12.15

Start: 2021-10-06 (112 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Bernt Olov Klingesten

Price: 350 kr

Organizer: Senioruniversitetet Borås

Membership: Required