Poesicirkel

Deltagarna delger varandra favoritdikter som vi sedan ventilerar i gruppen. Tre gånger varannan vecka.
Ledare: Björn Wahlgren

City: Borås

Where: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5

When: Tors 13.00-15.15

Occasions: 3

Start: 2019-10-03 (om 44 dagar)

Instructors: Björn

Price: 200 kr

Organizer: Senioruniversitetet Borås

Membership: 150 kr (required)

Registration opens ons 21/8 15:00