Invasiva arter

Föreläsare – Lennart Wallstedt, biolog och adjunkt vid Platengymnasiet i Motala

Föreläsaren bor i Vadstena och jobbar på Platengymnasiet i Motala.  Han är biolog och gymnasielärare i biologi, kemi, naturkunskap och hållbart samhälle.

Wallstedt tar gärna och ofta med sig eleverna ut på fältstudier till olika natur- och kulturmiljöer. På fritiden är han engagerad i Naturskyddsföreningen, florainventering och arbete med örtagården i Vadstena och försöker också hinna med trädgård och odlingar.

Föreläsningen

Blomsterlupin, Jätteloka, Parkslide och Mördarsnigel är välkända invasiva arter. Men har du hört talas om Gudaträd, Havsspya, Japansk träddödare, Eldmyra och Svarthuvad snigel?
Hundratals främmande 
arter bedöms hota den biologiska mångfalden i Sverige. Vilka invasiva arter har redan etablerat sig i Sverige och vilka är så kallade dörrknackare?

Vad menas med en invasiv art? Varför blir vissa introducerade arter  invasiva och inte andra?  Hur vanliga är invasiva arter lokalt och i  Sverige. Vilka finns med på EU-listan över invasiva arter?
Med hjälp av exempel lokalt, nationellt och globalt kommer föreläsningen att beskriva hur dessa arter påverkar samhället och den biologiska  mångfalden, men också hur en hög biologisk mångfald
kan motverka 
invasiva arter. Föreläsningen kommer också visa hur man kan bekämpa invasiva arter och hur man kan rapportera in till myndigheter.

Observera! Lokal Equmeniakyrkan.

 Planned occasions
1. v.40 Tis 3/10 12:30 - 14:30 (2t) Equmeniakyrkan - Församlingssalen

Venues

Equmeniakyrkan, Bergövägen 2, 35244 Växjö

City: Växjö

Where: Församlingssalen, Equmeniakyrkan

When: Tis 12.30-14.30

Start: 2023-10-03 (69 dagar sedan)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required