Erik Höglund - rebellen i Glasriket

Föreläsare - Gunnel Holmér, glashistoriker, fil.dr i historia

Föreläsaren var anställd på Sveriges glasmuseum i Växjö 1978-2020. Hon har dokumenterat svensk glasnäring från 1800-talet fram till idag och har forskat om invandrad arbetskraft inom glasindustrin. Hon har också arbetat internationellt med utställningar om svenskt glas och har medverkat i ett flertal publikationer.

Föreläsning

Erik Höglund var konstnären som på 1950- och 1960-talet vågade utmana det svenska glaset. Efter sina 20 år på Boda förknippas han främst med färgstarka, blåsiga objekt prydda med sigill. Snart blev han hela svenska folkets glasdesigner och hans glas fanns i nästan varje hem.

Genom sina djärva experiment banade Erik Höglund dessutom väg för en yngre generation orädda formgivare. Bertil Vallien och Monica Backström hörde till dem som fortsatte att testa glasets gränser i hans anda. Erik Höglund gav sig också ständigt i kast med nya material och material-kombinationer. Smidda ljuskronor med hängande glaskläppar liksom svarvade furumöbler är bara några exempel från hans produktiva Bodatid.

Utöver arbetet på glasbruket var han verksam som skulptör i olika material – varken brons, järn, sten, tegel eller betong var honom främmande. Efterhand blev han också åter mer aktiv som målare. Den här föreläsningen vill både lyfta fram Erik Höglunds glas och visa bredden i hans konstnärskap.Planned occasions
1. v.42 Fre 20/10 09:30 - 11:30 (2t)

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Fre 09.30-11.30

Start: 2023-10-20 (52 dagar sedan)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required