Bauhaus - en smältdegel av andlighet och rationalism

Föreläsare - Kerstin Wickman, professor emerita i design- och konsthantverkshistoria vid Konstfack, författare och journalist

Föreläsarens specialområde är design- och konsthantverkshistoria. Hon har bl.a. arbetat som skribent och redaktör på tidskriften Form 1967- 2001 (förutom under två år då hon var anställd på
Dagens Nyheter, Sekretariatet för framtidsstudier och Stockholmstidningen). Hon har arbetat på Konstfack, fram till 1980-talet som lärare på Bildlärarinstitutet och
därefter på samtliga
institutioner på Konstfack. På 1990-talet ansvarade hon även för designhistorieundervisningen på Beckmans College of Design. Har föreläst på högskolor
och universitet runt om i Sverige och i ett trettiotal andra länder, skrivit ett tiotal böcker och medarbetat i ett fyrtiotal.

Föreläsningen

Föreläsningen Bauhaus – en smältdegel av andlighet och rationalismvisar hur de starka andliga influenserna övergår i en rationell syn på formgivning.
Industrialiseringen, införandet av det löpande bandet, arbetarklassens framväxt, en ökad urbanisering, socialistiska strömningar, politiska motsättningar, första världskriget, hyperinflation och ekonomiska krascher är några faktorer som ledde till att estetiken och synen på arkitekturen förändrades. En ny tid fordrade en ny gestaltning. Den pedagogiska modell som den unge rektorn
Walter Gropius initierade 
1919 för den då nya skolan i Weimar, kom kring och efter andra världskriget att påverka konst- och designutbildningar i västvärlden.

 Planned occasions
1. v.44 Fre 3/11 09:30 - 11:30 (2t)

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Fre 09.30-11.30

Start: 2023-11-03 (38 dagar sedan)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required