1956 - hett år i kallt krig

Föreläsare - Paul Löfgren, fil.mag. i historia

Föreläsaren har varit lärare i historia och samhällskunskap på Komvux och S:t Sigfrids folkhögskola.                                          

Föreläsningen

Inför en häpen publik på den 20:e partikongressen kritiserade Chrustjov i ett  långt tal Stalintiden. I östblocket ledde detta till oroligheter som kulminerade i Ungern. När regeringen Imre Nagy ville att Ungern skulle bli neutralt och lämna Warszawapakten ingrep Sovjet. Efter några nervösa dagar rullade ryska stridsvagnar in i Budapest. Nagy arresterades avrättades och ersattes med sovjettrogne Janos Kadar. Upproret resulterade i en kraftig flyktingström bl.a. till Sverige.

I Egypten hade Nasser efter en militärkupp blivit ledare. Han strävade efter att Egypten skulle bli ledande inom islam och att Egypten skulle leda kampen mot Israel och Västerlandet.

När USA och Storbritannien inte ville låna ut pengar till byggandet av Asvandammen svarade Nasser med att nationalisera Suezkanalen. Israel anföll med hjälp av Frankrike  och Storbritannien. Kriget avbröts emellertid av att USA och Sovjetunionen gjorde gemensam sak och stoppade kriget. Konflikten resulterade i en kraftig prestigeförlust för angriparna och motsvarande  vinst för Nasser. Sovjet stärkte sitt inflytande i Egypten och blickarna  drogs bort från vad som hände i Ungern.
 Planned occasions
1. v.39 Mån 25/9 13:30 - 15:30 (2t)

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Mån 13.30-15.30

Start: 2023-09-25 (77 dagar sedan)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required