Okända fäder och anomyma mödrar - DNA kan lösa gåtor

Föreläsare – Fredrik Mejster, släktforskare

Mejster är född och uppvuxen i Gävle. Flyttade till Uppsala 2010 för att läsa juristprogrammet vid Uppsala universitet. Han är idag registrator i Uppsala kommun efter några år som arkivarie.

Han började släktforska redan i tonåren och har i över tio år också arbetat med släktforskning och research på olika sätt. Sedan 2014 ensam ansvarig släktforskare för SVT:s  ”Allt för Sverige” och har även gjort efterforskningar till program som ”Genjägarna” och ”Uppdrag granskning”. Driver eget företag med inriktning på släktforskning, DNA och research och hjälper människor hitta sitt ursprung.

Föreläsningen

I nästan alla familjer och släkter hittar man dem, de så kallade "oäkta" barnen och de "okända" fäderna. I ett samhälle där man förväntades vara gift och där sex var förbehållet äktenskapet var det inte lätt att vara annorlunda. Genom Gustaf III:s barnamordsplakat från 1778 gavs även mödrar i Sverige möjlighet till anonymitet. Kvinnor som hamnat i svåra situationer kunde föda barn på annan ort, åka hem igen och fortsätta livet som förut - utan människors föraktande blickar. Genom lagen förbjöds också barnmorskan att göra efterforskningar kring barnets ursprung.

I de annars så informativa kyrkböckerna hittar man inga svar. Släktforskare och andra har trots det under lång tid sökt lösningen på sina släktgåtor via arkiven. Nog för att Sverige är unikt när det kommer till folkbokföring och att bevara äldre handlingar, men när inga uppgifter finns nedtecknade kan man leta i all evighet utan att närma sig en förklaring. Fram tills nu. Med hjälp av den senaste DNA-tekniken i kombination med traditionell släktforskning kan de okända fäderna och de anonyma mödrarna få ett namn och ett ansikte. DNA ger svar när arkiven sviker.

Observera! Lokal Equmeniakyrkan.Planned occasions
1. v.44 Tis 31/10 13:30 - 15:30 (2t) Equmeniakyrkan - Församlingssalen

Venues

Equmeniakyrkan, Bergövägen 2, 35244 Växjö

City: Växjö

Where: Församlingssalen, Equmeniakyrkan

When: Tis 13.30-15.30

Start: 2023-10-31 (40 dagar sedan)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required